Όροι & Προϋποθέσεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Chic Maison, στην δικτυακή διεύθυνση www.chicmaison.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Οι χρήστες καλούνται να τους διαβάσουν προσεκτικά, καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση ή ειδοποίηση, να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν μονομερώς από το ηλεκτρονικό κατάστημα, συνεπώς οι χρήστες οφείλουν να τους ελέγχουν τακτικά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις ή αλλαγές. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος χωρίς να έχουν εγγραφεί ή να είναι συνδρομητές και εκείνων που έχουν εγγραφεί ή είναι συνδρομητές σε οποιαδήποτε υπηρεσία του.

Παραγγελίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Η Chic Maison παρέχει την δυνατότητα στους χρήστες να πραγματοποιούν παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της στην δικτυακή διεύθυνση www.chicmaison.gr (εφ’ εξής “ηλεκτρονικό κατάστημα”). Η διαδικασία αγοράς προϊόντων περιγράφεται αναλυτικά στην σελίδα Αγορά & Αποστολή Προϊόντων.

Οι τιμές των προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναγράφονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής των προϊόντων, το οποίο υπολογίζεται κατά την διαδικασία παραγγελίας, βάσει της διεύθυνσης του εκάστοτε χρήστη και του όγκου των προϊόντων που επέλεξε.

Μολονότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται ρητώς ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή οφειλόμενη σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα, η οποία (τιμή) προδήλως δεν θα μπορούσε να ανταποκρίνεται σε συνήθη ή μέση τιμή διάθεσης του αντίστοιχου προϊόντος. Σε περίπτωση παραγγελίας κάποιου προϊόντος με λανθασμένη αναγραφόμενη τιμή, το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον χρήστη που υπέβαλε την παραγγελία και εάν αυτός επιλέξει να την ακυρώσει (με έγγραφη δήλωσή του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον χρήστη τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αυτόν. Εάν ο χρήστης δεν ακυρώσει την παραγγελία, η παραγγελία θα εκτελεστεί με χρέωση της σωστής, ισχύουσας τιμής διάθεσης του προϊόντος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι περιγραφές και τα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά των προϊόντων που διαθέτει να είναι πλήρη και ακριβή και δεσμεύεται ως προς την εγκυρότητά τους, υπό την επιφύλαξη τυχόν ανθρωπίνων, τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ λόγων ανωτέρας βίας. Περιπτώσεις λαθών σε περιγραφές και χαρακτηριστικά προϊόντων, όπως και σε τιμές και ενδείξεις διαθεσιμότητας, δεν μπορούν να αποκλεισθούν και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ότι δεν θα υπάρξουν προσωρινές διακοπές λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση του περιεχομένου του. Το ηλεκτρονικό κατάστημα καλεί τους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@chicmaison.gr) σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία στη σελίδα κάποιου προϊόντος, καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνηση/επιβεβαίωση/επίλυση απορίας, πριν προβούν σε παραγγελία.

Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος που επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί να ακολουθήσει την προαιρετική διαδικασία εγγραφής χρήστη και δημιουργίας λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ώστε εν συνεχεία -αφού συνδεθεί στον λογαριασμό του- να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας. Αν δεν επιθυμεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπορεί να υποβάλει την παραγγελία του ως μη εγγεγραμμένος χρήστης. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δεσμεύεται από τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και υποχρεούται να δηλώσει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία στα πεδία χρέωσης και αποστολής που το ηλεκτρονικό κατάστημα τον καλεί να συμπληρώσει κατά την διαδικασία παραγγελίας. Εάν τα στοιχεία του χρήστη είναι ψευδή, ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητικά, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα -κατά την απόλυτη κρίση του- να ακυρώσει την παραγγελία, δίχως να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση απέναντι στον χρήστη. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά του χρήστη σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε -οικονομική ή μη- ζημία σε αυτό ή στους συνεργάτες του, λόγω της παροχής ψευδών, ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών στοιχείων από τον χρήστη.

Κατά την διαδικασία παραγγελίας των προϊόντων που ο εκάστοτε χρήστης έχει επιλέξει, το ηλεκτρονικό κατάστημα καλεί τον χρήστη να δηλώσει, πέραν των πληροφοριών που απαιτούνται στα πεδία προσωπικών στοιχείων, και τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας. Επίσης, καλεί τον χρήστη να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας και να επιβεβαιώσει οτι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για να υποβληθεί η παραγγελία του, ο χρήστης οφείλει να ολοκληρώσει τα ανωτέρω. Όταν η παραγγελία υποβάλεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα τίθεται σε καθεστώς ελέγχου / επεξεργασίας, ενω ο χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που πιστοποιεί ότι η παραγγελία του έχει παραληφθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε αυτό το στάδιο, η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που λαμβάνει ο χρήστης δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης, αλλά απλή ενημέρωση για την παραλαβή της. Κατόπιν της παραλαβής της παραγγελίας και εφόσον το ηλεκτρονικό κατάστημα διαπιστώσει την διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στην τιμολόγηση των προϊόντων, το ηλεκτρονικό κατάστημα με νέο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας και την ετοιμότητα αποστολής των προϊόντων, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα. Εάν τα προϊόντα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα ή δεν είναι διαθέσιμα στην αναγραφόμενη τιμή λόγω λανθασμένης αναγραφής τιμής κατά τον χρόνο της παραγγελίας και του ελέγχου της, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την παραγγελία και κατά συνέπεια να μην καταρτιστεί η πώληση – σε αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει τον χρήστη και να επιστρέψει σε αυτόν τυχόν καταβολές που έχει ήδη πραγματοποιήσει.

Η επεξεργασία των παραγγελιών που λαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 17:00. Η επεξεργασία των παραγγελιών που υποβάλλονται Σαββατοκύριακα και αργίες, πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη μέρα.

Σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη) μη άμεσης διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος ή/και σε περίπτωση λανθασμένης ένδειξης διαθεσιμότητας στην σελίδα παρουσίασης του προϊόντος από παραδρομή οφειλόμενη σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα, το ηλεκτρονικό κατάστημα επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον χρήστη που προέβη σε παραγγελία του προϊόντος, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Εάν ο χρήστης κρίνει οτι η καθυστέρηση καθιστά την συναλλαγή ασύμφορη για τον ίδιο, δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) και το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον χρήστη τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αυτόν. Σε περίπτωση που η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός από την περίπτωση που τα προϊόντα στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο χρήστης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του – τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία και να επιστρέψει στον χρήστη τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αυτόν.

Η υποβολή της παραγγελίας από τον χρήστη προς το ηλεκτρονικό κατάστημα, αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσής του για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Τυχόν παραδοθέντα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος μέχρι την οριστική, πλήρη και ολοσχερή καταβολή σε αυτό του τιμήματος πώλησής τους.

Η εκ μέρους του χρήστη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί τα προϊόντα της παραγγελίας και δεν έχουν δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τo ηλεκτρονικό κατάστημα εκ μέρους του χρήστη. Ο χρήστης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τον χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το ηλεκτρονικό κατάστημα την έχει ήδη εισπράξει, τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών να επιστρέψει στον χρήστη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της. Σε περίπτωση εισπραχθείσας πληρωμής μέσω τραπεζικού έμβασματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει το ανάλογο ποσό μέσω αντίστροφου τραπεζικού έμβασματος από τον λογαριασμό του προς τον λογαριασμό του χρήστη. Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του χρήστη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από το ηλεκτρονικό κατάστημα (όπως π.χ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στο ηλεκτρονικό κατάστημα), τότε το ηλεκτρονικό κατάστημα υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (π.χ. Τράπεζα) για την γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του χρήστη ποσού. Στην περίπτωση αυτή το ηλεκτρονικό κατάστημα θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις του, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον χρήστη με τον τρίτο αυτό φορέα (π.χ. Τράπεζα) και το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Παρόλο που η εκ μέρους του χρήστη ακύρωση της παραγγελίας του γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί ή/και αποσταλεί τα προϊόντα, εντούτοις ο χρήστης σε περίπτωση που έχει ήδη παραλάβει τα προϊόντα μπορεί να ασκήσει το Δικαίωμα Αναιτιολόγητης Υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (καταναλωτή) που προέβη στην παραγγελία των προϊόντων για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική).

Πληρωμή παραγγελιών

Όλες οι τιμές προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α. Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής των προϊόντων, τα οποία υπολογίζονται κατά την διαδικασία παραγγελίας (βάσει της διεύθυνσης του εκάστοτε χρήστη και του όγκου των προϊόντων που επέλεξε) και προστίθενται στο κόστος της παραγγελίας. Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι τρεις: Ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα, αντικαταβολή και τραπεζική κατάθεση. Κατά την διαδικασία παραγγελίας, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της αρεσκείας του. Στην σελίδα Αγορά & Αποστολή Προϊόντων ο χρήστης μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να πληρώσει με κάρτα, μπορεί να χρησιμοποιήσει Visa ή Mastercard. Σε περίπτωση που επιλέξει την Αντικαταβολή (ισχύει για αγορές έως 200 ευρώ), μπορεί να πληρώσει με μετρητά κατά την παράδοση των προϊόντων. Σε περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει μέσω τραπεζικής κατάθεσης, οφείλει να καταθέσει το συνολικό ποσό της παραγγελίας του στον τραπεζικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό του, το τηλέφωνό του και τον αριθμό της παραγγελίας στην αιτιολογία κατάθεσης. Τα έξοδα μεταφοράς από άλλο τραπεζικό ίδρυμα επιβαρύνουν εξ ’ολοκλήρου τον χρήστη, ενω παραγγελίες οι οποίες αποπληρώνονται με από κοινού επιβάρυνση δεν γίνονται δεκτές. Εάν ο χρήστης δεν πραγματοποιήσει την τραπεζική κατάθεση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία. Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει εμφανιστεί το ποσό της κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αποστολή παραγγελιών

Το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποστέλλει τις παραγγελίες που λαμβάνει εντός 1 – 5 εργασίμων ημερών (Δευτέρα έως Παρασκευή). Εντούτοις το χρονικό πλαίσιο αποστολής / παράδοσης των παραγγελιών μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες εκτός του ελέγχου του (π.χ. αργίες, απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, καθυστερήσεις προμηθευτών). Επίσης ενδέχεται να επηρεαστεί από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο εκάστοτε χρήστης (π.χ. σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ο χρόνος ολοκλήρωσης και εμφάνισης του τραπεζικού εμβάσματος ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα με την Τράπεζα).

Τα παραγγελθέντα προϊόντα παραδίδονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα σε εξωτερικούς συνεργάτες του προς μεταφορά και παράδοση στην διεύθυνση που ο εκάστοτε χρήστης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, αποκλειστικά εντός του ελληνικού γεωγραφικού χώρου. Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη, με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. Αν δεν δύναται να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία του, αλλά επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο, τότε οφείλει να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς το ηλεκτρονικό κατάστημα αναφέροντας τα στοιχεία του προσώπου που θα την παραλάβει και να εφοδιάσει το τρίτο πρόσωπο (το οποίο ομοίως θα φέρει επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας) επιπροσθέτως με την σχετική, νόμιμη εξουσιοδότηση. Η παραλαβή από ανήλικο άτομο, δεν επιτρέπεται (ούτε κατόπιν εξουσιοδότησης). Η παραλαβή των παραγγελθέντων προϊόντων γίνεται στην διεύθυνση του εξωτερικού συνεργάτη (διανομέα / μεταφορέα) του ηλεκτρονικού καταστήματος ή στο ισόγειο της διεύθυνσης του παραλήπτη της παραγγελίας, χωρίς υποχρέωση μεταφοράς σε όροφο.

Καθώς μετά από την παράδοση των προϊόντων, κάθε ευθύνη μεταβαίνει στον παραλήπτη της παραγγελίας, αυτός οφείλει να αποσυσκευάσει και να ελέγξει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει ότι παρέλαβε ορθώς όλα τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ελάττωμα σε κάποιο προϊόν, ο παραλήπτης δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του και να το επιστρέψει στον εξωτερικό συνεργάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν η διαδικασία αντικατάστασής του.

Σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του παραλήπτη της παραγγελίας δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος και αυτός βραδύνει να παραδόσει τα προϊόντα προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων και τα προϊόντα θεωρούνται πωληθέντα σε αυτόν και οφείλει να καταβάλει την αξία τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επιστροφή προϊόντων

Η επιστροφή χρεώνεται σε βάρος του ηλεκτρονικού καταστήματος σε περίπτωση που παραδοθεί άλλο από το παραγγελθέν προϊόν (κατά είδος ή ποσότητα), σε περίπτωση που κατά την παράδοση το προϊόν έχει συσκευασία κατεστραμμένη (ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της) και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν έχει κατασκευαστικό σφάλμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την εταιρεία που παρέχει την εγγύηση καλής κατασκευής και ποιότητας) ή διαπιστωθεί έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως. Επίσης, στην περίπτωση που το προϊόν θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοσή του.

Aναλόγως της περίπτωσης, πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της παραγγελίας εφόσον ο χρήστης που την υπέβαλε αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί το προϊόν από το ηλεκτρονικό κατάστημα, σε περίπτωση ακύρωσης το ηλεκτρονικό κατάστημα επιστρέφει στον χρήστη τυχόν καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από αυτόν, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να ενημερώσει την εκδότρια τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα οφείλει να προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον χρήστη χωρίς σχετική ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος πλέον. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση εισπραχθείσας πληρωμής μέσω τραπεζικού έμβασματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει το ανάλογο ποσό μέσω αντίστροφου τραπεζικού έμβασματος από τον λογαριασμό του προς τον λογαριασμό του χρήστη.

Η επιστροφή κάθε προϊόντος προς αντικατάσταση, θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την πλήρη συσκευασία του, εκτός αν πρόκειται για προϊόν με ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τον εξωτερικό συνεργάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος (διανομέα / μεταφορέα) κατά την παράδοση του προϊόντος. Κάθε προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην κατάσταση που το παρέλαβε ο παραλήπτης της παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του παραλήπτη της παραγγελίας δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης απόλλυται. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν επιστραφεί κατεστραμμένο, χρησιμοποιημένο ή ελλιπές, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον παραλήπτη της παραγγελίας, το ποσό της οποίας θα καθοριστεί από την κατάσταση του προϊόντος και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του παραλήπτη της παραγγελίας. Η επιστροφή προϊόντων πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης συνεννόησης του παραλήπτη της παραγγελίας με το ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε μέσω εξωτερικού συνεργάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αντικατάσταση προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών.

Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης

Εάν ο χρήστης που πραγματοποίησε μια παραγγελία προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που προέβη στην παραγγελία του προϊόντος για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας (εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική), τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών (οι οποίες εκκινούν από τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος σε αυτόν), επιστρέφοντας το προϊόν στο ηλεκτρονικό κατάστημα στην αρχική του κατάσταση και με το σύνολο των εγγράφων που το συνόδευαν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής και τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της ξεκάθαρης δήλωσης υπαναχώρησης ή η αποστολή του προϊόντος, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση υπαναχώρησης του χρήστη θα πρέπει να αποσταλεί εγγράφως με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@chicmaison.gr. Η παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης του χρήστη επιβεβαιώνεται από το ηλεκτρονικό κατάστημα με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο χρήστης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε το ηλεκτρονικό κατάστημα για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν, καθώς και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να επιστρέψει στον χρήστη το τίμημα που εισέπραξε από αυτόν για την πώληση του προϊόντος, αφού προηγουμένως παραλάβει και ελέγξει το προϊόν για τυχόν ζημίες ή φθορές από υπαιτιότητα του χρήστη ή διαχείριση που υπερβαίνει το αναγκαίο για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας του προϊόντος. Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, με έξοδα του χρήστη και με συνεργαζόμενο μεταφορέα του ηλεκτρονικού καταστήματος, στην διεύθυνση που θα του υποδείξει το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να επιστρέψει στον χρήστη το τίμημα πώλησης του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που αυτό κατεβλήθη στο ηλεκτρονικό κατάστημα από τον χρήστη, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί με αυτόν. Σε περίπτωση που το τίμημα κατεβλήθη μέσω χρέωσης πιστωτικής κάρτας και έχει εισπραχθεί από την τράπεζα, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Σε περίπτωση που το τίμημα κατεβλήθη μέσω τραπεζικού έμβασματος, το ηλεκτρονικό κατάστημα θα επιστρέψει το ανάλογο ποσό μέσω αντίστροφου τραπεζικού έμβασματος από τον λογαριασμό του προς τον λογαριασμό του χρήστη.

Ο χρήστης ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος και οφείλει να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα, στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στην διαχείριση του προϊόντος με τρόπο που εκφεύγει της ειθισμένης εξέτασης του προϊόντος με τρόπο άλλο πλην εκείνο που είναι αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας του προϊόντος. Ως ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας του, εννοείται η εξέταση του προϊόντος όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα. Συνεπώς, ο χρήστης ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τη μείωση της αξίας του προϊόντος, εφόσον η διαχείριση που έχει κάνει σε αυτό υπερβαίνει το αποδεκτό μέτρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται εάν έχει προκληθεί ζημία στο προϊόν από υπαιτιότητα του χρήστη και η υπαναχώρηση δεν θα παράγει αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση.

Ρητώς συμφωνείται και ο χρήστης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, το ηλεκτρονικό κατάστημα να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον χρήστη καθώς και τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής, φθοράς ή βλάβης του προϊόντος ή απομείωσης της αξίας του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με καταστροφή, φθορά ή βλάβη, απομείωση αξίας του προϊόντος κ.λπ.) και δικαιούται να παρακρατήσει μέρος του τιμήματος και να συμψηφίσει τυχόν ζημία που προκύπτει από μείωση της αξίας του προϊόντος με το ποσό επιστροφής σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Επισημαίνεται οτι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση. Επίσης, δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των υπηρεσιών του, υποδηλώνει την πλήρη συναίνεση των χρηστών και την ανεπιφύλακτη εκ μέρους τους αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και της Πολιτικής Απορρήτου του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εάν δεν συμφωνούν, οι χρήστες οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προϊόντων του και των εξόδων αποστολής τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή ειδοποίηση των χρηστών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή απόσυρσης οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του ιστότοπου www.chicmaison.gr και των συνδεδεμένων με αυτόν ιστότοπων και εφαρμογών, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση ή ειδοποίηση.

Κάθε χρήστης που έχει εγγραφεί και διαθέτει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού του και την απόκρυψή του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του κωδικού του, ο χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση του κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζει τον κωδικό του σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση του ίδιου κωδικού ή κάποιου εύκολα ανιχνεύσιμου κωδικού (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης προτείνει την χρήση όχι μόνο γραμμάτων και αριθμών, αλλά και συμβόλων, για την δημιουργία κωδικού.

Oι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Oι χρήστες έχουν την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα δικαιώματα των χρηστών που απορρέουν από τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 5 του ν. 2251/1994 καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, ισχύουν ως έχουν. Αξιώσεις χρηστών για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, αποκλείονται. Ιδία δε, αποκλείονται αξιώσεις χρηστών για βλάβες της υγείας, της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Επίσης αποκλείονται αξιώσεις χρηστών για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης, σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των χρηστών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους με αυτό. Σε περίπτωση όμως που δεν δύναται να επιλύσει πλήρως το ζήτημα που αντιμετωπίζει κάποιος χρήστης και αυτός θεωρεί ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμά του προσβάλλεται, μπορεί να επιδιώξει την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ec.europa.eu/odr). Μπορεί επίσης να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή (synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που και ο χρήστης και το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν να καταφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει υλικό προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, λογότυπα και άλλα αποκλειστικής εκμετάλλευσης αρχεία και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση κειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, videos και εγγράφων. Οι χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό του μόνο για προσωπική ανάγνωση και μόνο για το χρόνο χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται αυστηρώς η -εν όλω ή εν μέρει- εμπορική εκμετάλλευση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, ενσωμάτωση ή διανομή καθοιονδήποτε τρόπο του υλικού του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως και των λογοτύπων, ονομάτων και σημάτων της Chic Maison και του ιστότοπου www.chicmaison.gr. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στους χρήστες η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιοσδήποτε εκ των Όρων και οποιαδήποτε εκ των Προϋποθέσεών του καταστεί αντίθετος-η προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων και Προϋποθέσεων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του, χωρίς καμία προειδοποίηση ή ειδοποίηση, συνεπώς κάθε χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά την παρούσα σελίδα για να βεβαιώνεται πως είναι σύμφωνος με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης αποτελούν την συνολική συμφωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του χρήστη των υπηρεσιών του και καμία τροποποίησή τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν κείμενο. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης κατισχύουν οποιωνδήποτε άλλων Όρων και Προϋποθέσεων και τυγχάνουν εφαρμογής για όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης άλλων ειδικότερων όρων.

Αποκλεισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που παρουσιάζονται εντός αυτού, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τους χρήστες και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, εικόνες), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

To ηλεκτρονικό κατάστημα δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι πληροφορίες και γενικότερα το περιεχόμενό του θα παρέχεται χωρίς διακοπές ή χωρίς σφάλματα. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος www.chicmaison.gr και οι συνδεδεμένοι με αυτόν ιστότοποι και εφαρμογές ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθενται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες, δευτερογενείς, επακόλουθες, έμμεσες ή άλλες πρόσθετες ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση του περιεχομένου του, την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης σε αυτό και την αποθήκευση ή διακίνησή του.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners. Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την επίσκεψη και χρήση τους, συνεπώς οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στους αντίστοιχους ιστότοπους, οι οποίοι και φέρουν την πλήρη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ευθύνη χρήστη

Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Κάθε χρήστης υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, δύναται να προκαλέσει προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε τρίτου και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά οποιουδήποτε χρήστη για την διακοπή τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς ή πράξης του και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, καθώς και για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον χρήστη για τυχόν προκληθείσες ζημίες.

Κάθε χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται να δηλώνει αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη στοιχεία στα πεδία που το ηλεκτρονικό κατάστημα τον καλεί να συμπληρώσει κατά την διαδικασία παραγγελίας ή/και δημιουργίας λογαριασμού. Ως εκ τούτου το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις του δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας υποβολής λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων από τον χρήστη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή τον λογαριασμό που δημιουργήσε σε αυτό κάποιος χρήστης με ψευδή, ανακριβή, ελλιπή ή παραπλανητικά στοιχεία, δίχως να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον χρήστη. Επιπλέον, διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο κατά του χρήστη σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε -οικονομική ή μη- ζημία σε αυτό ή στους συνεργάτες του, λόγω της παροχής ψευδών, ανακριβών, ελλιπών ή παραπλανητικών στοιχείων από τον χρήστη.

icon-angle icon-bars icon-times